Co się dzieje, jeżeli kredytobiorca nie spłaca kredytu hipotecznego?

Kredytobiorca nie wie, czy jego sytuacja finansowa po zaciągnięciu kredytu hipotecznego nie zmieni się w sposób drastyczny. Banki pomimo rozbudowanych i zautomatyzowanych systemów monitorowania kredytobiorców popełniają błędy, narażają się na ryzyko, a niespłacane kredyty hipoteczne występują w całym sektorze bankowości detalicznej. Jak zatem banki reagują na problemy ze spłatą i czy kredytobiorca jest tutaj mocno zagrożony?

Jak bank może pomóc kredytobiorcy?

Zaktualizowana ustawa o kredycie hipotecznym wyznacza bankom niejako obowiązek ochrony/pomocy kredytobiorcy w razie wystąpienia problemów ekonomicznych. To bank tworzy plan restrukturyzacyjny do akceptacji klienta, który powinien dopasować się do konkretnej sytuacji. Jakie rozwiązania może zaproponować bank w ramach restrukturyzacji kredytu hipotecznego tak, aby nie złamać warunków prawnych? Co ciekawe restrukturyzacja jest możliwa jedynie w przypadku, kiedy zachodzą przesłanki wznowienia terminowych spłat. Jeżeli kredytobiorca nie rokuje, wtedy otrzymuje pół roku na sprzedaż nieruchomości i uregulowanie interesów. Pół roku to termin najczęściej optymalny, aby pozbyć się nieruchomości w rynkowych cenach.

Narzędzia naprawy budżetu

Podstawa restrukturyzacji to zawieszenie spłaty, czyli klasyczne wakacje kredytowe dochodzące nawet do kilku miesięcy. Niestety przy czasowym zawieszeniu spłaty kredytu hipotecznego kredytobiorca boryka się z problemem doliczania oprocentowania od zaległej kwoty. A zatem bank poprzez wakacje kredytowe i tak ostatecznie zarabia. Można to jednak uznać za układ win/win. Jedna z ciekawszych propozycji to wydłużenie okresu kredytowania w zamian za mniejszą ratę. Tutaj znowu bank zyskuje, ponieważ im dłuższy kredyt hipoteczny, tym większe koszty dla klienta, nawet po restrukturyzacji. Popularne praktyki restrukturyzacyjne to zejście banku z marży zgodnie z zasadą lepszy spłacony kredyt niż windykacja.

Prawo po stronie kredytobiorcy

Natychmiastowa windykacja kredytu hipotecznego jest mocno utrudniona, co w pewien sposób zachęca do podejmowania ryzyka. Nieruchomość w dobrej lokalizacji umożliwia często nie tylko spłatę zadłużenia, ale również drobny zarobek. Restrukturyzacja kredytu hipotecznego to już pozycja opcjonalna, wpisana w aktualny standard prawny, bardzo korzystna dla kredytobiorców.