Kredyt gotówkowy – najważniejsze informacje

Kredyt gotówkowy pomimo tego, że opiewa na znacznie mniejszą kwotę niż kredyt mieszkaniowy, generuje szereg dodatkowych kosztów. D;atego też powinniśmy wiedzieć na co zwrócić uwagę, żeby pożyczone od banku pieniądze nie stały się kosztownym kłopotem, który utrudni nam życie.

Zabezpieczenie kredytu

Jak się okazuje większość banków wymaga minimalnego zestawu zabezpieczeń – z reguły tylko oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Część instytucji oczekuje od kredytobiorcy wykupienia ubezpieczenia spłaty kredytu, uzależniając od wniesienia składki warunki kredytowania.

Zdecydowanie rzadziej zdarzają się kredytodawcy oczekujący poręczyciela czyli inaczej żyranta, współkredytobiorcy lub zabezpieczenia w postaci weksla in blanco czy blokady środków na rachunku. Na polskim rynku oferowane są także specjalistyczne typy pożyczek gotówkowych, np. zabezpieczonych zastawem rejestrowym na samochodzie.

Przeznaczenie kredytu

Kredyt gotówkowy to kredyt który można przeznaczyć na dowolny cel niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej – czyli zakupy, wakacje czy też spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Bank w żaden sposób nie będzie kontrolował sposobu wykorzystania otrzymanych przez kredytobiorcę środków, a zatem za otrzymane pieniądze możemy kupić tak naprawdę wszystko.

Koszty kredytu

Z każdym kredytem i z tym również wiążą się różnego rodzaju koszty. Podstawowym kosztem kredytu gotówkowego są odsetki. Bank podaje oprocentowanie w skali roku. Nominalnie nie może być ono wyższe niż czterokrotność stopy lombardowej ustalanej przez NBP.

Wysokość dodatkowych kosztów zależna jest głównie od oferty banku. Prowizja za przyznanie kredytu gotówkowego pobierana jest po wypłaceniu kredytu i może zostać doliczona do pierwszej raty bądź też może zostać skredytowana, czyli rozłożona na raty.

Osobną kategorię kosztów stanowią ubezpieczenia które są równie ważne. Zabezpieczają one przede wszystkim bank. Jak się okazuje zakres ochrony bywa bardzo zróżnicowany. Najczęściej towarzystwo ubezpieczeniowe, w zamian za otrzymaną składkę, ubezpieczyciel zobowiązuje się spłacić pozostały dług w razie śmierci, czy też trwałego kalectwa lub niezdolności do pracy kredytobiorcy. Ubezpieczenie może także mieć zdecydowanie szerszy charakter – np. obejmować ryzyko utraty pracy a nawet czasowej niezdolności do zarobkowania.

Kredytodawcy często oferują jednak niższe oprocentowanie a nawet obniżenie prowizji swoim klientom, którzy zdecydują się na wykupienie takiego ubezpieczenia. Nie zawsze jednak taka operacja będzie dla nas opłacalna.